User Name

Password

Info New or Forgotten?

LID WORDEN VAN TENNISVERENIGING HBC

Seniorlid

Seniorlidmaatschap is voor personen vanaf 18 jaar. Deze leden kunnen spelen van maandag t/m zondag als het tennispark geopend is. Zie openingstijden tennispark   Als je je nu aanmeldt kan je meteen lid worden. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 november kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministatie. Meer informatie over het lidmaatschap leest u onderaan deze pagina.

Uitgebreide informatie over Tennisvereniging HBC 

Nog vragen? 
Mail naar Linda Prins van de ledenadministratie.
mail de ledenadministratie

 

Aanmelden als seniorlid 

Daglid

Daglidmaatschap is voor personen vanaf 18 jaar. Deze leden kunnen spelen van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur. Dagleden kunnen inschrijven voor alle evenementen van de dagledenevenementen commissie, kunnen mee doen op de tossochtenden- en middagen, mogen inschrijven voor de KNLTB dinsdag- en vrijdagochtend competitie en de clubkampioenschappen (gespeeld op de avonden en in het weekend). Als je je nu aanmeldt kan je meteen lid worden. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 november kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministatie. 
Meer informatie over het lidmaatschap leest u onderaan deze pagina.

Uitgebreide informatie over Tennisvereniging HBC 

Nog vragen? 
Mail naar Linda Prins van de ledenadministratie.
mail de ledenadministratie

 

Aanmelden als daglid 

CONTRIBUTIE

1 maart 2018 - 28 februari 2019

Aspiranten t/m 11 jaar
inclusief tennislessen in de zomer       
118,00
Junioren t/m 17 jaar
inclusief tennislessen in de zomer
151,00
Seniorleden 150,00
Dagleden 10000
Weekendleden 53,00
Donateurs 31,00
Deelname seniorencompetitie per team 100,00
Kosten opzeggen lidmaatschap na 1 november 28,00
Niet spelend lid 28,00
     
     

Betaling van de contributie

De factuur wordt per mail verzonden en dient vóór 1 maart te worden overgemaakt op de rekening van onze penningmeester.

TENNISLES

Tennislessen voor leden

De tennislessen op ons tennispark zijn uitsluitend voor de leden van tennisvereniging HBC. Deze lessen worden verzorgd door Tennisschool Haarlemmermeer. ​

Senior leden, dagleden en weekendleden
Voor seniorleden, dagleden en weekendleden is het mogelijk tegen betaling les te nemen. Voorwaarde is wel dat je lid bent van TVHBC. 

Voor meer informatie zie tennisles 
 

Jeugdleden
De tennislessen voor aspirant en juniorleden zijn bij het lidmaatschap inbegrepen. Wel eerst aanmelden als lid vóór je gaat inschrijven voor lessen.

Zie informatie jeugdlidmaatschap 

Jeugdlid

Voor de jeugd van 6 t/m 17 jaar. De jeugdleden zijn onderverdeeld in aspiranten en junioren. Aspiranten in het seizoen 2019 zijn geboren in 2008 of recenter. Junioren in het seizoen 2019 zijn geboren in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 of 2007.
Alle jeugdleden krijgen in de zomer tennisles via Tennisschool Haarlemmermeer, welke aangesloten is bij onze vereniging. De kosten van deze tennislessen (17x) worden door TV HBC betaald.

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 november kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministatie.

Lees meer over het jeugdlidmaatschap  

Uitgebreide informatie over Tennisvereniging HBC

Nog vragen? 
Mail naar Frans Heems f.heems@planet.nl

 

Aanmelden als junior- of aspirant lid

Weekendlid

Het weekendlidmaatschap is voor personen van 16 t/m 25 jaar. Deze leden kunnen spelen van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond als het tennispark geopend is. Weekendleden kunnen aan alle competities en alle door Tennisvereniging HBC georganiseerde toernooien deelnemen, ook al worden deze buiten het weekend gehouden. Als je je nu aanmeldt kan je meteen lid worden.
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 november kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministatie. Meer informatie over het lidmaatschap leest u onderaan deze pagina.

Uitgebreide informatie over Tennisvereniging HBC

Nog vragen? 
Mail naar Linda Prins van de ledenadministratie.
mail de ledenadministratie

 

Aanmelden als weekendlid 

MEER INFORMATIE OVER HET LIDMAATSCHAP

Informatieboekje

Informatieboekje Uitgebreide informatie over onze vereniging

Bardienst

De barexploitatie is bij Tennisvereniging HBC in eigen beheer. Dit houdt in dat in principe alle HBC-leden boven de 18 jaar een aantal malen per jaar verplicht zijn bardienst te draaien. Met de huidige samenstelling van het ledenbestand betekent dit voor seniorleden 3x per jaar en voor dagleden 4x per jaar. Het lidmaatschap van Tennisvereniging HBC is onlosmakelijk verbonden met het draaien van bardiensten.

Opzeggen van het lidmaatschap

Alle lidmaatschappen bij TV HBC lopen automatisch door tenzij er een schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie ingediend wordt. 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 november schriftelijk bij de ledenadministratie gedaan te worden. Dit kan ook per mail naar de ledenadministratie.  ledenadministratie@tvhbc.nl

De vereniging moet per 1 december het ledenaantal doorgeven aan de KNLTB ivm pasjes, contributie enz.

U bent tot 1 maart lid en mag dan ook tot deze datum blijven spelen.

KNLTB pasjes

KNLTB pasjes

Pasfoto inleveren!!
Wilt u, na het aanmelden als lid, per direct  uw DIGITALE pasfoto in .jpg formaat mailen naar onze ledenadministratie. De foto moet minimaal 400 pixels breed en 600 pixels hoog zijn en goed gelijkend zijn. Heeft u alleen een 'papieren' pasfoto? Stuur die dan zo spoedig naar Linda Prins - Meerweg 47 - 2103 VB Heemstede.

Waar is de foto voor?
De foto is nodig om de KNLTB-bondspas aan te vragen. 

Nieuwe foto?
Bestaande leden (vooral voor jeugdleden) die een nieuwe pasfoto op hun pasje willen kunnen vóór 1 november op bovenstaande manier hun foto inleveren. In maart hebben zij dan hun pasje met nieuwe foto.

Wanneer krijg ik mijn pasje?
Als de contributie is betaald kunt u het KNLTB pasje begin maart ophalen aan de bar in het clubhuis. Nieuwe leden die na 1 maart lid zijn geworden krijgen het pasje thuis gestuurd.

Waar heb ik het pasje voor nodig?
Neem altijd uw geldige pasje mee als u competitie speelt, gaat tossen of als u gaat vrijspelen. Met het KNLTB lidmaatschap kan je deelnemen aan de KNLTB toernooien.

Afspraken bij nieuw lidmaatschap

Om lid te worden moet je akkoord gaan met de volgende afspraken.